Referencie

Montáž kľučiek BMW a Toyota

Zariadenie slúži na automatické zmontovanie a mazanie kľučiek dverí pre automobil BMW a Toyota. Je navrhnuté pre dvoch operátorov, ktorí môžu nezávisle pracovať na ľavej alebo pravej verzií kľučky. Výhodou zariadenia je rýchlosť montáže. Je navrhnuté tak, že nie je potrebná žiadna výmena komponentov pri rôznej inej verzii montáže. Všetky vložené komponenty sú kontrolované na správnosť verzie a montáže. Každý diel je označený hrotom pre možnú kontrolu.

Montáž pohonov klimatizácie

Zariadenie slúži na kompletnú montáž pohonov klimatizácie pre automobily. Pravá časť zariadenia slúži na montáž motora s riadením a krytovaním. Po zmontovaní prebieha skrutkovanie, následne sa vyhodnocuje aj jeho správnosť. Následne je zostava vložená do ľavej časti zariadenia, kde prebieha kontrolované lisovanie plastovej turbíny na hriadeľ motora za pomoci servopohonu a tenzometra. Celý priebeh lisovania je zobrazený na grafe.  Po správnom zalisovaní je vytlačený štítok s údajmi o verzii a sile lisovania. Zariadenie obsahuje aj čítačku QR kódov pre správne rozlíšenie vložených komponentov. Na zariadení je možné montovať až 7 druhov pohonov. 

Plniaca a baliaca linka

Linka bola kompletne navrhnutá a zrealizovaná na plnenie a balenie produktu v potravinárskom segmente. Linka obsahovala tri vstupy – vstup fľaštičiek, vstup vrchnákov a vstup plniva. Dosiahnutý nepretržitý takt linky bol 100ks naplnených a uzavretých fľaštičiek za 1 minútu. Linka dokázala správne zorientovať a premiestniť vstupný tok materiálu do požadovanej pozície vo vysokom takte. Linka obsahovala nespočetné množstvo vstupných premenných, ktoré bolo nutné dobre softvérovo a mechanicky odladiť. Naše skúsenosti v tomto prípade zohrali významnú rolu pri realizácii linky.

Automatizácia časti výrobnej linky

Keďže modernizácia je dôležitým procesom pri vývoji výrobných procesov, pokiaľ je to možné vieme aj automatizovať súčasné výrobné linky. Do existujúcej linky bola pridaná automatizácia pre zvýšenie taktu a stability výrobného procesu. Automatizácia spočívala v pridaní 2 osového manipulátora a ABB robota a prídavné zariadenia. Taktiež niektoré časti linky boli nanovo navrhnuté tak, aby bola možná plná automatizácia. Samozrejmosťou bolo doplnenie nových bezpečnostných prvkov a taktiež softvérové úpravy. Na linke bolo zmodernizovaných aj niekoľko ďalších výrobných častí. 

Robotická bunka pre vŕtanie a frézovanie plastových dielov

Robotická bunka bola navrhnutá pre vŕtanie a frézovanie plastových výrobkov pre automobilový priemysel. Táto bunka to musela zvládať vo vysokom takte keďže dokáže obsluhovať až 14 rôznych plastových výrobkov. Táto bunka nahradila 3 pracovníkov, ktorí túto prácu robili v dvojzmennej prevádzke. Klientovi sme ušetrili nemalé náklady na výrobu vďaka aplikácii tejto robotickej bunky. 

Partneri