Patenty

Klipovacie zariadenie

Dlhodobo sa usilujeme nájsť najvhodnejšie riešenie pre každého zákazníka. Prostredníctvom dlhoročných skúseností s využitím moderných technológii sme vyvinuli vlastné zariadenie pre aplikáciu kovových klipov do plastových dielov pre automobilový segment. Keďže naši zákazníci nevedeli dlhodobo nájsť partnera, ktorý by dokázal riešiť ich problém s montážou kovových klipov, oslovili nás a my sme zahájili vlastný vývoj zariadenia, ktorý dokáže túto požiadavku splniť. Výsledkom je patentované klipovacie zariadenie, ktorého cieľom je zefektívniť a zrýchliť montáž kovových klipov do plastových dielov. Vyvinuli sme ho dvoch možných variantoch – ako manuálne kde je potrebný operátor, ktorý vykonáva aplikáciu klipov alebo aj automatizované zariadenie použitím kolaboratívneho alebo priemyselného robota. 

Každá firma, ktorá sa venuje klipovaniu plastových dielov dokáže využiť dané zariadenie na zefektívnenie svojich procesov a tým pádom ušetrenie finančných prostriedkov.

“Spôsob práce zariadenia na spaľovanie alternatívnych plynných palív s generátorom vodíka”

Vodíkovo-kyslíková zmes je vyrábaná priamo na mieste prostredníctvom generátora vodíka, ktorý je tvorený nádržkou na elektrolyt a elektrolyzérom využívajúcim na svoj chod elektrinu z alternátora motora, respektíve akumulátora (potrebné napätie 24 V).

Elektrolyt (zmes vody a KOH) prúdi z nádržky do elektrolyzéra, odkiaľ sa produkt rozkladu elektrolytu (vodíkovo-kyslíková zmes) dostáva hadičkou späť nad hladinu elektrolytu do nádržky a odtiaľ je prostredníctvom podtlaku v sacom potrubí motora nasávaná do palivovej zmesi a privádzaná do spaľovacieho priestoru. Ochrana proti nasávaniu kvapiek elektrolytu z nádržky je zabezpečená inštaláciou odlučovača kvapiek do prívodu H2/O2 zmesi

Pri tomto riešení je výroba vodíkovo/kyslíkovej zmesi naštartovaná spolu so štartom motora a produkovaná zmes je priamo na mieste spotrebovaná, pričom pri zastavení chodu motora sa automaticky preruší prevádzka generátora (elektrolyzéra), čo znamená, že pre prevádzku zariadenia nie je potrebný žiadny zásobník a nehrozí nebezpečenstvo úniku vodíka do okolitého prostredia.