Produkty a služby

Jednoúčelové zariadenia

Nami navrhované jednoúčelové zariadenia riešia zložité a špeciálne požiadavky zákazníka. Naše niekoľkoročné skúsenosti umožňujú navrhovať a vyrábať jednoúčelové zariadenia, ktoré vytvárajú komplexné riešenia pre rôzne odvetvia priemyslu.

jednolucove-stroje
robotizovane-bunky

Robotizované bunky (priemyselné a kolaboratívne roboty)

Dokážeme navrhnúť aplikácie, ktoré si vyžadujú integráciu robotického ramena či v rámci výrobného procesu výrobnej linky alebo ako samostatnú robotickú bunku s jedným alebo viacerými robotmi. Naše portfólio je zamerané na priemyselné aj kolaboratívne roboty. Vieme sa prispôsobiť požiadavkám na typ robota, ktorý zákazník preferuje vo svojej výrobe.

Kompletné výrobné linky a dopravníkové systémy

navrhujeme a vyrábame kompletné linky poprípade dopravníkové systémy rôzneho charakteru, ktoré sú realizované predovšetkým na základe analýzy a potrieb zákazníka. Do návrhu liniek integrujeme najmodernejšie systémy v rámci mechanických alebo softvérových komponentov. Je len na Vás vybrať si po našom návrhu riešenie, ktoré Vám najlepšie pasuje.

kompletne-vyrobne-linky
Vizuálna kontrola kvality

Vizuálna kontrola kvality

Pomocou najmodernejších kamerových a softvérových systémov dokážeme v reálnom čase vyhodnotiť stav akéhokoľvek vášho výrobku a výrobného procesu. Vizuálnu kontrolu dokážeme spojiť aj s robotickými systémami či už pre triedenie a ukladanie produktov alebo s priamym spojením robot a kamera vyhodnocovať rôzne povrchové defekty na rôznych miestach na produkte.

Vývoj vlastných patentovaných zariadení

Dlhodobo sa usilujeme nájsť najvhodnejšie riešenie pre každého zákazníka. Prostredníctvom dlhoročných skúseností s využitím moderných technológii sme vyvinuli vlastné zariadenie pre aplikáciu kovových klipov do plastových dielov pre automobilový segment. Keďže naši zákazníci nevedeli dlhodobo nájsť partnera, ktorý by dokázal riešiť ich problém s montážou kovových klipov, oslovili nás a my sme zahájili vlastný vývoj zariadenia, ktorý dokáže túto požiadavku splniť. Výsledkom je patentované klipovacie zariadenie, ktorého cieľom je zefektívniť a zrýchliť montáž kovových klipov do plastových dielov. Vyvinuli sme ho dvoch možných variantoch – ako manuálne kde je potrebný operátor, ktorý vykonáva aplikáciu klipov alebo aj automatizované zariadenie použitím kolaboratívneho alebo priemyselného robota.

Každá firma, ktorá sa venuje klipovaniu plastových dielov dokáže využiť dané zariadenie na zefektívnenie svojich procesov a tým pádom ušetrenie finančných prostriedkov.

Toto klipovacie zariadenie vyrábame v dvoch rôznych variáciách.

  1. s manuálnym systémom integrovania klipov (operátor, klipovacia pištoľ)
  2. s automatickým systémom integrovania klipov (robot, klipovacia pištoľ)
vyvoj-vlastnach-ptantovanych-zariadeni
cnc (1)

Vlastná kovovýroba - CNC 3-osé obrábacie centrum LEADWELL V42A.

Našim cieľom vždy bolo mať vlastnú výrobnú prevádzku, aby sme dokázali bez problémov zabezpečiť dohodnuté termíny s našimi zákazníkmi.  Takisto vieme pružne reagovať na požiadavky zákazníka v prípade úprav komponentov na zariadení. Naše CNC obrábacie centrum je pre nás veľkým prínosom pretože dokážeme znižovať náklady na výrobu našich produktov.

Rubiq Energetické riešenia

Keďže máme dlhoročné skúsenosti s automatizáciou procesov, ktorým sa venujeme primárne, rozumieme aká dôležitá je pre našich zákazníkov optimalizácia v oblasti nákladov. Jedna z možností ako tento cieľ dosiahnuť je prostredníctvom Rubiq energy solutions.

Poskytujeme riešenia v oblasti fotovoltiky. Slnečné elektrárne na kľúč, odborné poradenstvo, kompletná administratíva – vypracovanie projektovej dokumentácie.

Navrhujeme a montujeme slnečné elektrárne na strechách rodinných domov či priemyselných budov.  

Zadarmo vám vykonáme certifikovaný energetický audit a tým určíme a vypočítame najlepšie umiestnenie systému (sklon, počet modulov, orientácia, a pod.) Súčasťou energetického auditu sú ekonomické ukazovatele ako návratnosť, zisk, straty fotovoltickej elektrárne.

Pripravíme kompletnú projektovú dokumentáciu elektrárne, vybavíme administratívne úkony pre inštaláciu a pripojenie elektrárne do distribučnej sústavy.

Obstaráme fotovoltické panely a potrebný materiál nainštalujeme a zapojíme FVE /vrátane revízií a zapojenia do siete/

Poskytujeme servis a údržbu s vysokými zárukami.

Odovzdaním fotovoltickej elektrárne naša spolupráca nekončí, po inštalácii sme vám k dispozícii v prípade akýchkoľvek otázok ohľadne fungovania elektrárne.

energeticke-riesenie