EU Funds

Projekt „Inovácia výrobného procesu v spoločnosti Rubiq Technologies, s.r.o.“

je spolufinancovaný Európskou úniou.

Prijímateľ: Rubiq Technologies, s.r.o.

Miesto realizácie: Podjazdová č. 2, 971 01 Prievidza

Opis projektu:
Predmetom projektu je Inováciou výrobného procesu prostredníctvom obstarania a uvedenia do prevádzky 3 osého CNC obrábacieho centra sa zvýši presnosť výroby
jednotlivých súčastí výsledného produktu, čím sa dosiahne zvýšenie kvality a funkčnosti celého produktu, ktorým je obvykle jednoúčelové zariadenie vyvinuté
a vyrobené podľa špecifických požiadaviek zákazníka

Nenávratný finančný príspevok: 104 395,93 €

Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.